Referat fra årsmøde den 9. – 10. maj 2006

I strålende solskin indfandt en udsøgt skare fra foreningen sig til årsmødet, der igen i år var henlagt til de smukke omgivelser i Vingsted. Efter de sædvanlige røver- og løgnehistorier over en enkelt dåsepils tog forsamlingen plads i mødelokalet, hvor formanden bød velkommen til forsamlingen og straks gav ordet til John Bro fra Personaleafdelingen, der gav en orientering om dansk politis engagement ude i den store verden. Ki. Jesper Friedrichsen er udpeget som leder af internationalt afsnit. Der var planer om, at flere skulle beskæftige sig med sagsområdet. Der skulle bl.a. ske en mere effektiv vidensopsamling.

Tommy Gosch tilgår afd. Christina Kracht har afsluttet sin turnus og er kommet hjem til egen kreds. John havde hilsner med fra fru Bagge, Jesper og Leif

Herefter gennemgik John de igangværende missioner / opgaver.

UNMIK 1999- 24 mand Der skal skæres med 2 mand. EUPM (BiH) 2002 – 4 mand Skulle have været lukket ned. EU FYROM 2003- 2 mandag TIPH 1997- 6 mand i løbet af maj. Har været meget turbulent på grund af tegninger og flagafbrændinger.

CPA Irak 2003- 7 mand EU Sudan 2 mand OSCE Montenegro 1 mand Baghdad 1 mand Koordinatorstilling for uddannelsen af hele det irakiske politi. UNAMA Afghanistan 1 mand EU Jerusalem COOPS 2 mand EUBAM Rafah 3 mand EU HQ Bruxelles 3 mand

Missionen i Kosovo skal på sigt overgå til EU, der i nær fremtid udsender et planning team til området. Missionen i GAZA planlægges at skulle fortsætte. COOPS er en træningsmission for palæstinænstisk politi

ANAMA i Afghanistan bliver formentlig lukket ned i UN regi, men der var politiske kræfter, der arbejdede for at dansk politi skulle være til stede.

Shiba Airbase skal formentlig snart lukke. Irakisk forsvar skal selv bruge basen. Man skal derfor til at se sig om efter en ny base.

Helbredsmæssige problemer i Sudan.

Der var kun 30 ansøgere til sidste opslag. Målet var 100.

Bro refererede til en svensk model, hvor der i hvert polisdistrikt var en ”forbindelsesofficer” til personaleafdelingen. Han skulle gøre ”reklame” for international tjeneste, samt til en vis grad rådgive polisdistrikterne. Han kunne endvidere hjælpe kollegerne ”hjem” igen. Det lød umiddelbart som en god ide.

Efter den generelle orientering viste John nogle billeder fra hans ture til forskellige missioner rundt i verden.

Viste bl.a. et billede af en fin mindesten over Sven.

Herefter var turen kommet til Jesper, der skulle fortælle om sin mission i Aceh på Sumatra i Indonesien, der har 230 millioner. I Aceh var der 5 millioner, og provinsen har samme areal som Danmark. . Aceh Monitoring Mission bestående af UU, Norge, Schweiz og 5 ASEAN lande. Det var Jespers helt klare indtryk, at den fredsafslutning de havde overværet ville vare ved. Jesper kom ind på vigtigheden af at opføre sig ”ordentligt” når man var udsendt. Dette gjaldt specielt når man var udsendt til et område, hvor Sharialovgivning herskede. Jesper fortalt om nogle grelle eksempler på, hvordan man ikke skal opføre.