ÅRSMØDE 9. maj 2007 på ”Hotel Mosegaard” i Fåborg

Årsmødet 2007 blev indledt med en kort velkomst af formanden Kurt Bannerhoff, som bød velkommen til de fremmødte. Han var glad/stolt over alle de som var mødt frem for at være med til Årsmødet. Han glædede sig hvergang til at genkende hoveder. Han eller andre kunne næsten sætte en historie på hvert hoved. Hvert ”hoved” repræsenterede en historie- det var en skattekiste af oplevelser. Dette må bestemt også godt afspejle sig i vores blad, hvor hver eneste oplevelse ville blive modtaget af redaktøren.
Han omtalte, at ud af nu 260 medlemmer var det nok for få som tog sig tid til at komme til Årsmøde og være med til samværet/kammeratskabet med andre tidligere udsendte.
Han opfordrede de fremmødte til at være ambassadører for Årsmødet.
Han bød særlig velkommen til dagens foredragsholder kollega Alex Danielsen fra Glostrup, som netop var kommet hjem fra Sudan ”den glemte krig”. Her havde han været bodyguard for Kai Vittrup.
Herudover en særlig velkomst til Tommy Gosch fra Internationalt afsnit, som ville fortælle om status i afdelingen og lidt om fremtidige udsendelser.
Herudover en særlig velkomst til Flemming Olsen fra Politiforbundet som ville fortælle lidt om kontrakter, sikkerhed, lære af erfaringerne m.m.

Alex Danielsen gik herefter i gang med et rigtig godt foredrag, som blev efterfølgende meget rost af forsamlingen. Han havde taget en masse gode billeder, som på Power Point understøttede hans foredrag.
Han gennemgik betingelserne for missionen og oplyste, at den omhandlede Sudan/ Dafur, hvor han ikke ville kommentere på den sidste, da den var helt ”for sig selv” og ikke en del af Sudan missionen. Tilsammen dækkede området 40 millioner mennesker. I det nordlige Arabisk befolkning og muslimsk. I det sydlige Afrikanske og hovedsagelig kristne.
De var inddelt i 6 sektorer med forskellige teams i hver og noget i retning af 43 nationer repræsenteret.
Hans opgave var ubevæbnet at være sikkerhedsvagt for Kai Vittrup. Man havde arbejdet på, at sikkerhedsvagterne skulle være bevæbnet og det var de p.t.
Det bliver svært at sætte ord på alle hans billeder. Han gennemgik sagligt området, beliggenhed på kortet. Dets struktur med sand- øde områder og ned mod syd med mere frodige buske og lidt bjergformationer. Så er vi helt nede mod Uganda. Han gennemgik hvor vigtig ”Nilen” var for hele befolkningen og viste billeder fra området. Han viste billeder fra fængsler, som ikke ligefrem gjorde sig fortjent til en ”smiley”. Her sad drenge på 12-13 år og ventede på en hængning som skulle eksekveres.
Der var livlig spørgelyst til Alex og formanden sluttede med at sige tak—og give en vingave.
Tommy Gosch gennemgik Internationalt afsnit med hovedvægt på det vi p.t. havde ude.

1) Kosovo 23
2) Iraq – 6 i Basra og 2 i Bagdad.
3) Hebron 4- Gaza 3
4) Eu-cops 1
5) Bosnien 1
6) Sudan 1+1
7) Bruxelles 1
8) EU- uddannelse 1
9) Warszawa – 3

I nærmeste fremtid ville opstå behov for en stor EU-Mission i Kosovo med 30 politifolk og 10 fra retsvæsen. Det var p.t. ved at blive forhandlet med UM- og John Bro deltog i disse forhandlinger.
Man er tildelt 75 årsværk men p.t. var kun 46 mand ude.
Afghanistan var budt ind med 5 og der skulle flere til Sudan og Bagdad.
Der var tilsyneladende mangel på ansøgere og man kunne snart forvente et ”ekstra opslag” for at få flere ud af busken.
Det var ikke så enkelt. Nogle vægrede sig ved at komme til ”hot spot” områder. Nogle kredse havde på baggrund af reformen problemer med at udsende – forstået derhen at potentielle ansøgere først lige ville igennem ønskerunden, så de var sikker på en plads i reformen, – inden de søgte ud.
Landbetjenten fra Ærø spørger interesseret ind til forestående missioner.
Der var flere spørgsmål til Tommy og de blev alle vendt på bedste vis. Tommy understregede, at der var mange hensyn at tage til missionen, den enkelte ansøger, politikredsen og den prioriteringsrækkefølge, der p.t. måtte være i forbindelse med allerede godkendte.
Formanden takkede og også her blev det til en vingave.

Flemming Olsen fra Politiforbundet gav et kort indlæg under eventuelt i Generalforsamlingen. Det er af hensyn til overskueligheden og sammenhæng flyttet til dette referat.
Han skulle hilse fra Hans Bundesen og undskylde, at han ikke kunne møde. Han er forbindelsesmanden i Forbundet.
Han kunne tilslutte sig noget af det Tommy gav udtryk for, at der i kredsene er travlhed med at få ”ønskerunden” til at gå op, og det kan komme meget på tværs, hvis en mand skal udsendes et halvt/helt år. Aben blev altid sendt tilbage til København og så var det Internationalt afsnit som måtte rede trådene ud- måske med surhed til følge fra den kollega, som egentlig gerne ville afsted men kredsen holdt på ham.
Han var i alt fald af den overbevisning at når vi nåede frem til 2008, så ville Reformen få meget indflydelse på udsendelserne. Så er kredsene ”økonomisk selvstyrende” og vil måske skele meget til økonomien. Lige nu er udsendelserne en del af budgettet – fra rigspolitichefen.

Han gik ind for en videreudvikling af kompetancer- at der inde i Polpai kunne opdateres kompetancer man har erhvervet sig frem til udsendelse og under selve udsendelsen. Det ville han gerne medvirke til.
Han bad også Internationalt afsnit være opmærksomme på en form for database omkring de udsendtes vaccinationer. Alt for ofte var det sket at kollegaer var udsendt med så kort varsel, at de ikke var blevet ordentlig vaccineret og man havde set stort på tidsrum/karantæner/ alt det som gjorde en sundhedsrisiko ved udsendelse til Afrika-Asien med mere. Han kunne godt nævne nogle eksempler på ”hvordan man ikke gjorde”.
Denne database kunne altid fortælle Internationalt afsnit – hvem, har vi med de vaccinationer, som p.t. er påkrævet til udsendelse det pågældende sted.
Er de ajourført og holdt ved lige med hensyn til tid- flere års varighed ….det var meget kompleks og han kunne derfor ikke forstå, at man havde taget så lempeligt på det.
Det var i alt fald vigtigt at alle udsendelser så gik gennem Internationalt afsnit- så man kunne garantere for ”manden”.

Han oplyste, at man p.t. i Politiforbundet var ved at se nærmere på de forskellige typer kontrakters indhold- herunder også løn i forbindelse med sygdom erhvervet ude i missionen. Forsikringsforhold. Nogle kontrakter havde åbenlyse mangler og var et område der skulle granskes for at hjælpe kollegaerne mere i fremtiden. Der blev jo ikke mindre missioner- men de ville måske antage andre former, hvor det ikke altid var FN som stod for missionen, – men at andre bød ind.
Han omtalte at Claus Redder Madsen p.t. arbejdede på at hjælpe KPS – Kosovo Politiet med få stablet en ”faglig organisation” på benene. De kunne godt være en model for andre.
Jesper og Jørgen Rasch Møller drøftede igen spørgsmålet med Flemming Olsen m.h.t., at der i reserven kunne findes en såkaldt ”kontaktperson”, der kunne være kontakt til den udsendte- være embedets forlængede arm og måske medvirke til at det blev mere attraktivt at søge ud. Være kontakt til den udsendtes familie og opfange de signaler der måtte være omkring lidt ”støtte” – uden det skulle komme til egentlig psykolog hjælp. Opfange de signaler der måtte komme i forbindelse med sygdomme/ andre ting pådraget sig i Mission.
Herefter gik man over til generalforsamlingen.
Alle var enige om, at det var en rigtig god eftermiddag med et godt fagligt/kollegialt indhold.
for referat
Jesper.