ÅRSMØDE ” POLITIETS BLÅ BARETTER – Årsmødet 2009

Af Poul Erik Pedersen, Københavns Politi.

Kurt Bannerhoff bød velkommen til årets arrangement, der igen blev holdt på Hotel Mosegården i Fåborg. 19 kollegaer deltog i arrangementet. Der var en særlig velkomst til Claus Redder Madsen, PID, og Flemming Bech fra Rigspolitichefen.
Formanden beklagede, at kun 19 personer havde tilmeldt sig arrangementet. Men det skulle ikke hindre os andre i at få en god fest. Han kunne også beklage, at det ikke var lykkedes at finde en hovedtaler. Han havde haft kontakt til flere personer, men alle havde meldt fra.
Claus Redder Madsen takkede for indbydelsen. Herefter fortalte han kort om sin karriere i politiet, hvorefter han gik over til at fortælle om forbundets samarbejde med internationale foreninger. Her er der tale om Nordisk Politiforbund (NPF), European Confederation of Police (EuroCOP) og sluttelig International Council of Police Representative Associations (ICPRA).
Af ovennævnte internationale organisationer har EuroCOP indflydelse på udsendelser. Herefter fortalte Claus Redder, at den gamle Rigspolitichef i foråret 2008 var på besøg i Kosovo. Her havde flere kollegaer givet udtryk for deres utilfredshed med lønnen. I forbindelse med dette møde lovede man at gå hjem for at kigge på sagen.
Forbundet rykkede for en aftale i september 2008, og i marts 2009 blev der igen rykket for en aftale. Dette skete i forbindelse med et kontigentmøde i Afghanistan. Forbundets holdning er fortsat, at man skal undgå individuelle aftaler. Men i stedet arbejde for nogle missionsbestemte lønninger. Eventuelt nogle mere ”familie-venlige” forbedringer, hvor der gives flere muligheder for hjemrejser og særlige forhold for familier med børn.
Når forbundet går ind for kollektive aftaler skyldes det bl.a., at kollegaerne er meget bedre stillet forsikringsmæssigt, hvis noget går galt.

Forbundet har en tro på, at den nye Rigspolitichef er mere international minded. Claus Redder fortalte endvidere om et monument over Danmarks internationale indsats siden 1948. Dette monument placeres ved Prinsessens Bastion i Kastellet i København. 5 kunstnere skal byde ind med forslag inden den 20. august i år.
Herefter fortalte Claus Redder om 2 erstatningssager. Den 27. april 2009 modtog forbundet et brev fra Per Stig Møller, hvor han beklagede den utilfredsstillende sagsbehandlingstid og ugennemsigtighed i forbindelse med fastsættelse af erstatningsbeløb. Der er udarbejdet nye regler, og Udenrigsministeriet vil fremover løbende følge sagerne tæt.
Han var også inde på finanskrisen betydning for politifolk i flere lande. Bl.a. har offentlige ansatte i Litauen, Letland, Estland, Irland og Australien måttet acceptere en lønnedgang. Dette problem vil blive vendt i forbindelse med Politiforbundets kongres i København i slutningen af denne måned. Sluttelig oplyste han, at Rigspolitiet planlægger kontigentmøde i EUMM i Georgien i perioden 15. til 18. juni 2009.
Det blev stillet adskillige spørgsmål til Claus Redder, og dette gav anledning til en længere snak om løn og skattefrihed. I forbindelse hermed kunne Claus Redder fortælle, at danske fængselsbetjente udsendt til Kosovo har en månedsløn på ca. kr. 56.000,00 – skattefrit.
Flemming Bech indledte med at viderebringe en hilsen fra afdelingen, hvorefter han fortalte lidt om sin funktion i afdelingen. Han er stedfortræder i afdelingen, og han har Kosovo som ansvarsområde. P.t. er der 5 medarbejdere i afdelingen. P.t. er der 58 udsendte i missionerne. Man kæmper er hård kamp med politikredsene, der ikke ønsker at afgive folk.
Danmark har droppet samarbejdet med UN, så der i dag næsten udelukkende er tale om EU missioner. l person er stadig tilknyttet UN. Det gør udsendelserne mere besværlig, idet politifolkene ikke længere sendes ud i samlet flok. Nu skal man gennemføre de kurser, der kræves. Herefter skal man udfylde en ansøgning, hvor det er vigtigt at fortælle, hvor dygtig man er. Med jævne mellemrum fremsender EU et stillingsopslag, og så gælder det om at finde de personer, der passe til de forskellige stillinger. Det seneste stillingsopslag fra Kosovo var på 150 sider. Derfor er det også svært at fortælle kollegaerne, hvornår de kan påregne at blive udsendt. EU i Bruxelles afgør suverænt, hvem der skal have de forskellige stillinger. Og det er politisk bestemt, hvor Danmark skal være repræsenteret. Udgangspunktet er udsendelser i 12 måneder. Og man skal være klar til udsendelse, når man runder 61 år. Ellers kommer man ikke i betragtning.
Her blev der forespurgt om eventuel anvendelse af politireserven. Flemming Bech kunne oplyse, at afdelingen sagde nej til dette spørgsmål.

Flemming Bech fortalte videre, at englænderen har fjernet 75 % af deres styrke fra Kosovo og Bosnien. Og de overvejer også at fjerne folk fra Afghanistan. Dette på grund af økonomi. Indtil videre har Danmark haft svært ved at få danske politiledere placeret i systemet. Man er derfor gået i gang med at gøre en ledergruppe klar, så man fremover også vil være i stand til at få nogle af de gode stillinger. I Kosovo har man p.t. 24 politifolk. Tilsyneladende kun tilfredse kollegaer. Lønnen er p.t. 105 EURO pr. dag. Dette gælder også i forbindelse med ferier uden for området. Man prøver at holde fast i 12 måneder. I Afghanistan er der 12 mand. Yderligere 2 mand vil tilgå fra Irak. Der er tale om en vanskelig mission, og det har været svært at finde folk. Måske også fordi lønnen tidligere var bedre i Kosovo. Mange kollegaer ville gerne til Afghanistan, men på grund af familien bliver de nødsaget til at sige nej. Lønnen (tidligere MSA) er nu 154 EURO pr. dag, og her er de 35 RISK. Kollegaerne i Afghanistan er også glade for at være der. I Irak reduceres personalet fra 7 til 5. Der er udelukkende tale om en træningsmission, og kollegaerne bor i en amerikansk lejr. Missionen i Bosnien stopper i august måned efter 17 år.
TIPH missionen har 4 mand, og der er tale om en fredelig mission. Missionen har kørt siden 1994. Der er der politifolk i Gaza, Georgien, Libanon og Ethiopien.

Flemming Bech oplyste sluttelig, at man er i gang med at ændre på uddannelsen i forbindelse med udsendelse til Afghanistan og Irak. Bl.a. skal der laves nogle krigsfangeøvelser, så kollegaerne kan få et indblik i, hvad det vil sige at være krigsfange. Desuden skal kollegaerne have kørekort til kategori C. De sikrede køretøjer i missionerne har nu en vægt, så man ikke længere må føre dem med kategori B.