Referat fra årsmødet 2012

AF POUL ERIK PEDERSEN, KØBENHAVNS POLITI.

Tirsdag den 22. maj mødtes 23 personer til Årsmøde på Marinehjemmeværnets Uddannelsescenter Slipshavn. Stedet har en fantastisk beliggenhed i udkanten af Nyborg, og vi var også så heldige, at det var en af årets første sommerdage.
Mange blev indkvarteret i containere med køjesenge. Så det er næsten som at være tilbage i ”krigshelvede”.
I år startede vi med frokost med ”ta’ selv buffet”. Uheldigvis ikke den bedste start, da flere af fadene var tomme.

Herefter kunne vi starte på arrangementet. Flemming Bech repræsenterede International Udstationering. Politiforbundet havde i første omgang meldt afbud. Men i sidste øjeblik meddelte Flemming Olsen, at han ville kigge forbi.
Sluttelig havde vi en aftale med Jørgen Holstener Larsen, der er tidligere kollega. Han skulle fortælle om bagsiden af medaljen i forbindelse med udsendelse.

Flemming Bech takkede for indbydelsen. Han kom direkte fra et Nordisk Møde i Præstø. Han skulle hilse fra afdelingslederen, Niels Stig Larsen. Denne rejser den 2. juli til Afghanistan, hvorefter Flemming bliver fungerende leder af afdelingen.
Efter aftale vil Flemming Bech fremsende et indlæg til bladet, hvor han vil komme ind på de forskellige missioner m.m.

Flemming Olsen takkede for indbydelsen. Her ved middagstid blev det bestemt, at han skulle deltage i Årsmødet. Derfor havde han ikke forberedt et større indlæg, men ville berøre nogle af de vigtigste emner, som foreningen arbejder med i forbindelse med udsendelse.
Han var inde på de kontraktlige forpligtigelser, forsikringsforhold m.m. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der kigger på tingene. Alt er blevet vendt. De får bistand fra advokatfirma, der er eksperter på området. Tingene skal laves før problemerne opstår.
Der arbejdes også på at lave et netværk for pårørende.
Desuden arbejder de på, at der hvert år skal psykologer med ved mindst 2 kontigentmøder.
Hjemkomsten efter missionen skal struktureres. Herunder vil man lave en aftale om, at kollegaerne SKAL møde på tjenestestedet i forbindelse med hjemrejse.
Sluttelig var han inde på forsikringsforhold, idet der har været tvivl om, hvor kollegaerne var forsikret.

Efterfølgende var der spørgsmål fra deltagerne. Flemming Olsen kunne oplyse, at det ikke kunne komme på tale at tage foreningen med til kontigentmøder. Dette ville medføre, at andre foreninger også ønskede at deltage. Desuden er det Rigspolitiet, der står for kontigentmøderne.
Flemming Bech var inde på bedre udnyttelse af kompetencer. Det skal flyttes ud til politikredsene. Kollegaerne skal også selv blive bedre til at melde ud, hvad de vil med deres kompetencer.
Flemming Bech sluttede med at opfordre kollegaerne til at møde op i forbindelse med Flagdagen den 5. september.

Jørgen Holstener Larsen fik herefter ordet for at fortælle, at der også kan være en bagside i forbindelse med udsendelser. Han var kollega i 17 år, men måtte lade sig pensionere i 2004.
Han havde været ude i flere missioner. Hans første mission var Bosnien i 1997. Men allerede efter den første mission følte han ikke længere, at han var den samme person. Og det endte bl.a. også med en skilsmisse.
I 2001 blev han udsendt til Kosovo. Her havde han nogle barske oplevelser i Mitrovica, hvor situationen var så alvorlig, at han ikke troede, at han ville overleve. Efterfølgende tog han til Georgien.
Han har efterfølgende fået diagnosticeret Posttraumatisk Stress Syndrom (PTSD). En sygdom der gør det svært at fungere i dagligdagen.
Han fik sygdommen godkendt som en arbejdsskade, og han blev tilkendt pension samt økonomisk erstatning.
Han har dog stadig et udestående med FN. Det lykkedes FN at smide sagen væk i 4 år, hvorfor han også har fremsat krav om renter af erstatningen.
Jørgen gik efterfølgende i gang med at læse psykologi på Århus Universet. Han har en bachelor i psykologi, og nu er han i gang med kandidaten. Han er ansat som lærer på VUC Sønderjylland, hvor han arbejder som gymnasielærer. Der er tale om flex-job, da han stadig ikke er i stand til at passe et arbejde fuldt ud.
Sluttelig kunne han fortælle, at han i hele forløbet har fået god støtte fra forbundet.

Afslutningsvis takkede Kurt Bannerhoff foredragsholderne, og han overrakte nogle flasker vin (Flemming Olsen har noget til gode).
Herefter var der en halv time til festmiddagen. Nogle valgte at tage et bad, mens andre foretrak en lunken pilsner.

Kl. 1730 blev der serveret en lækker 2 retters festmenu i cafeteriaet. Og til maden blev der selvfølgelig serveret diverse vine. Og det var politifolkenes yndlings vin – den der kaldes ”ad libitum”.
Senere rykkede vi videre til et opholdslokale, hvor der blev serveret kaffe med tilbehør. Og stadig masser af lunkne pilsnere.
Der blev fortalt masser af historier. Flere af dem har vi formentlig hørt mange gange, men det er som om de bliver bedre år efter år. Næsten som med vinen.
Nogle gik i seng i ordentlig tid, og et par stykker kom sent i seng. Den ene havde svært ved at komme op næste morgen. Men vi nævner selvfølgelig ingen navne i dette blad. Men han er bestyrelsesmedlem og har styr på kontanterne.

Til slut tak for et hyggeligt arrangement. Det er stadig ærgerligt, at vi ikke kan få flere til at møde frem til vores arrangement. En masse medlemmer går glip af en god oplevelse sammen med gode kollegaer.
Vi ses om et års tid et eller andet sted i Danmark.