BLAD NR. 1 – 2019

Indhold:
FORMANDEN HAR ORDET  – SIDE 4
MALI 2016-2017 – SIDE 5
LOVE FROM BAGHDAG -SIDE 11
GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØDE 2019 – SIDE 26
INVITATION ENGAGE – SIDE 27